• Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią covid 19 rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1.09.2020 r odbędzie się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa wynikających z reżimu sanitarnego, na dużej sali gimnastycznej.

      Zapraszamy, z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

      1. Rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej o godz. 8.00. Dopuszcza się możliwość pobytu na sali gimnastycznej jednego z rodziców dzieci przedszkolnych i klasy I-III.
      2. Spotkanie informacyjne z wychowawcami w poszczególnych klasach.

      Klasa „0” – s. 4

      Klasa I – s.1

      Klasa II – s.7

      Klasa III – s.2

      Klasa IV/V – s.14

      Klasa VI/VII– s.19

      Klasa VIII – s.8

      1. Odwóz uczniów ze szkoły transportem gminnym.

      Poranne dowozy uczniów do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego  i w trakcie roku szkolnego przedstawiają się następująco:

      Dowóz:

      1 .Zabiele Przymiarki - 07:22

      2.Zabiele Połosiacz - 07:30

      3.Kolimagi - 07:35

      4.Zabiele Zakaleń - 07:50

       W trakcie przejazdu autobusem szkolnym uczniów obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Prosimy rodziców o zaopatrzenie dziecka w maseczkę.

       

      Przypominamy, że:

      * do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

      * uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

      * opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

      * uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły, uwzględniając zasadę społecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami;

      * przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myją ponownie ręce mydłem w toalecie;

      * udają się na wydzielone miejsce, zgodnie z poleceniem nauczyciela lub pracownika szkoły;

      * podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują społeczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

       

      Dyrektor oraz Nauczyciele

                                                                                          Szkoły Podstawowej w Zabielu