• Wielkanoc 2021
          • Wielkanoc 2021

          •  

            Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

            przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

            Radosnego, wiosennego nastroju,

            serdecznych spotkań w gronie rodziny

            i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

          • Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja”

          • W dniu 19.03.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbyło się Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja” z udziałem klas 0-III. Scenariusz przedstawienia opierał się o Ewangeliczne opisy scen związanych ze zmartwychwstaniem, przeplatane tradycyjnymi pieśniami wielkanocnymi. Dzieci swoim strojem i postawą przeniosły nas do wydarzeń w Jerozolimie i wprowadziły w nastrój świąteczny. Inscenizacja została przygotowana pod opieką pań: Bożena Białowąs, Małgorzata Dawid, Agnieszka Podsiad.

          • Informacja dla Rodziców Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

          • SZANOWNI PAŃSTWO

            Od 27.03 (sobota), na terenie kraju obowiązywać będą nowe obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte zostają przedszkola i żłobki. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

            W związku z tym, zwracam się z prośbą do rodziców pracujących w zawodach medycznych i porządkowych – żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, o złożenie wniosku chęci skorzystania z opieki przedszkolnej dyrektorom placówek, do których dotychczas uczęszczały dzieci.

            Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci, które muszą zostać w domu, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

            Dyrektor Szkoły

            Ewa Lipnicka

        • Wiosenna przerwa świąteczna
          • Wiosenna przerwa świąteczna

          • Wiosenna przerwa świąteczna:

            1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

            Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

            31 marca 2021r. (środa) i 7 kwietnia 2021r. ( środa)

          • Uwaga - zdalne nauczanie w klasach I-VIII

          • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – klasy I-VIII.

            Oddział wychowania przedszkolnego  i punkt przedszkolny pracuje bez zmian z zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.