• KOMUNIKAT

     • Z dniem 20 kwietnia 2019r. strajk w Szkole Podstawowej w Zabielu zostaje zawieszony na czas nieokreślony.

      Strajkujący nauczyciele.

     • INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

     • Uwaga Rodzice i Uczniowie  gimnazjum

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu informuje, iż egzamin gimnazjalny w naszej szkole odbędzie się w terminie 10-12 kwietnia 2019r.  wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

       

       

      Szanowni Rodzice

        informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty  90 % pracowników Szkoły Podstawowej w Zabielu przystąpiło w dniu 8.04.2019 r do strajku. W związku z tym  zajęcia lekcyjne zostają zawieszone do  odwołania.

      Z powodu braku możliwości zapewnienia uczniom opieki i bezpieczeństwa na terenie szkoły, zwracamy się z prośbą do rodziców o wyrozumiałość i zorganizowanie  w miarę możliwości opieki swoim dzieciom.

      Rodzice, którzy wykupili obiady  w dniach strajku nauczycieli, otrzymają zwrot poniesionych kosztów.


      Bieżące informacje na temat organizacji zajęć w najbliższych dniach będą  zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

       

                                                                                                             Ewa Lipnicka – dyrektor szkoły

    • UWAGA RODZICE
     • UWAGA RODZICE

     • Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych. W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. Może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły https://zsszabiele.edupage.org

      Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

                                                                                                Z poważaniem

      Dyrektor szkoły - Ewa Lipnicka