• Informacje o projekcie Udowodnij, że możesz lepiej.

    • Projekt „Udowodnij, że możesz lepiej”

      

     Od września 2009r. do lipca 2010r. nasza szkoła bierze udział w realizacji projektu "Udowodnij, że możesz lepiej" .Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Program Operacyjnych Kapitał Ludzki. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.


     Celem organizowanych zajęć jest :


     1. pobudzanie aktywności poznawczej uczniów,
     2. zwiększenie aspiracji edukacyjnych uczniów
     3. podwyższenie wyników nauczania uczniów.


     Wsparcie oferowane w ramach projektu "Udowodnij, że możesz lepiej" obejmuje:


     -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz.polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki
     -zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki i jęz.angielskiego
     -doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną.


     Ponadto uczniowie , którzy zostali zakwalifikowani w wyniku rekrutacji do udziału w zajęciach będą uczestniczyć w :
     -"Zielonej szkole" -3-dniowym obozie integracyjnym
     - w wycieczkach edukacyjnych do Malborka i Trójmiasta -3-dniowa wycieczka, oraz do Warszawy-wycieczka 1-dniowa.