Nawigacja

UKS SPRINT

UKS - informacje o klubie

 

              

     Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców,nauczycieli i sympatyków

 

Terenem działania Klubu jest Gmina Kolno.

Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu.

 

Zarząd Klubu UKS „Sprint”:

Prezes Klubu – Agnieszka Chutkowska

Sekretarz – Grzegorz Serafin

Skarbnik - Joanna Sekścińska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Małgorzata Łosiewska

Sekretarz – Andrzej Ałajko

Członek – Tadeusz Góralczyk

 

Członkowie zwyczajni:

Beata Bazydło

Ewa Lipnicka

Jan Pieklik

Bogdan Pietruszka

Jerzy Pisiak

Agnieszka Podsiad

Bartłomiej Rogiński

Dorota Rogińska

Stanisław Rogiński

Wiesława Wiśniewska

 

 

Imprezy zorganizowane  przez UKS „Sprint”:

 

 Impreza sportowo-rekreacyjna „Zabiele Wita”

01-02.06.2009r.

07.06.2010r.

03.06.2011r.

21.06.2012r.

 

 Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Kolno

turniej dla dziewcząt i chłopców z 

gimnazjów i szkół średnich Gminy Kolno 

26-27.05.2010r.

26-27.05.2011r.

30-31.06.2012r.

 Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

06.11.2011r.

18.11.2012r.

 

 

Celem Klubu jest:

 • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Zabielu
  Zabiele110, 18-500 Kolno, woj. podlaskie
 • (86)2783014

Galeria zdjęć