• UKS - informacje o klubie

    •  

                   

          Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

     jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców,nauczycieli i sympatyków

      

     Terenem działania Klubu jest Gmina Kolno.

     Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu.

      

     Zarząd Klubu UKS „Sprint”:

     Prezes Klubu – Agnieszka Chutkowska

     Sekretarz – Grzegorz Serafin

     Skarbnik - Joanna Sekścińska

      

     Komisja Rewizyjna:

     Przewodnicząca – Małgorzata Łosiewska

     Sekretarz – Andrzej Ałajko

     Członek – Tadeusz Góralczyk

      

     Członkowie zwyczajni:

     Beata Bazydło

     Ewa Lipnicka

     Jan Pieklik

     Bogdan Pietruszka

     Jerzy Pisiak

     Agnieszka Podsiad

     Bartłomiej Rogiński

     Dorota Rogińska

     Stanisław Rogiński

     Wiesława Wiśniewska

      

      

     Imprezy zorganizowane  przez UKS „Sprint”:

      

      Impreza sportowo-rekreacyjna „Zabiele Wita”

     01-02.06.2009r.

     07.06.2010r.

     03.06.2011r.

     21.06.2012r.

      

      Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Kolno

     turniej dla dziewcząt i chłopców z 

     gimnazjów i szkół średnich Gminy Kolno 

     26-27.05.2010r.

     26-27.05.2011r.

     30-31.06.2012r.

      Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

     06.11.2011r.

     18.11.2012r.

      

      

     Celem Klubu jest:

     • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
     • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
     • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
     • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
     • Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
     • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
     • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
     • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.