• "Myślę, więc nie śmiecę" - akcja Sprzątanie Świata - Polska 2021.

     • Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zabielu przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Finał akcji przypada w dniach 17-19 września.
       

      Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2021” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a także promowanie ograniczenia wytwarzanych odpadów.
      Wychodząc na spacer bardzo często zauważamy porzucone plastikowe butelki, woreczki i reklamówki foliowe oraz jednorazowe kubeczki.
      Plastikowe odpady stały się jednym z problemów cywilizacyjnych, aby z nimi walczyć, wystarczy zacząć od siebie zmieniając swoje nawyki i przyzwyczajenia.

       

      Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu, wielokrotnie powtarzane mogą poprawić życie na naszej planecie.

    • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców
     • Zajęcia wspomagające w naszej szkole - informacje dla Rodziców

     • Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 13.09 2021r. do 22.12.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Poniższa tabela przedstawia przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających:

      Lp. Przedmioty

       1. Język polski

       2. Matematyka

       3. Język angielski

      Zajęcia wspomagające będą  odbywały  się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Terminy zajęć będą podane do wiadomości po uzgodnieniu z nauczycielami.

      Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej zsszabiele.edupage.org i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021r.

      Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.

       

                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                               Ewa Lipnicka

    • WITAJ SZKOŁO!!!!!!!
     • WITAJ SZKOŁO!!!!!!!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabielu informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 rozpoczniemy o godz. 8.00 Mszą Świętą w Kościele św. Jana Ewangelisty w Zabielu. Po mszy  przechodzimy do szkoły, gdzie odbędzie się spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej, a następnie odbędą się spotkania z wychowawcami.

      „0” – sala nr 4

      Kl. I – sala nr 2

      Kl. II i II – sala nr 1

      Kl. IV i V – sala nr 14

      Kl. VI i VII – sala nr 8

      Kl. VIII – sala nr 19

                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                               Ewa Lipnicka

     • Sukces matematyczny Wiktora Dudy !!!

     • Miło nam poinformować, że uczeń klasy V - Wiktor Duda uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Gratulujemy!!! 

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

     • Nauka zdalna do 18 kwietnia.

     • Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

      Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

    • Wielkanoc 2021
     • Wielkanoc 2021

     •  

      Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

      serdecznych spotkań w gronie rodziny

      i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

     • Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja”

     • W dniu 19.03.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbyło się Misterium Wielkiej Nocy pt. „Chrystus Zmartwychwstały Alleluja” z udziałem klas 0-III. Scenariusz przedstawienia opierał się o Ewangeliczne opisy scen związanych ze zmartwychwstaniem, przeplatane tradycyjnymi pieśniami wielkanocnymi. Dzieci swoim strojem i postawą przeniosły nas do wydarzeń w Jerozolimie i wprowadziły w nastrój świąteczny. Inscenizacja została przygotowana pod opieką pań: Bożena Białowąs, Małgorzata Dawid, Agnieszka Podsiad.

     • Informacja dla Rodziców Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego

     • SZANOWNI PAŃSTWO

      Od 27.03 (sobota), na terenie kraju obowiązywać będą nowe obostrzenia, zgodnie z którymi zamknięte zostają przedszkola i żłobki. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

      W związku z tym, zwracam się z prośbą do rodziców pracujących w zawodach medycznych i porządkowych – żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej, o złożenie wniosku chęci skorzystania z opieki przedszkolnej dyrektorom placówek, do których dotychczas uczęszczały dzieci.

      Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci, które muszą zostać w domu, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

      Dyrektor Szkoły

      Ewa Lipnicka

    • Wiosenna przerwa świąteczna
     • Wiosenna przerwa świąteczna

     • Wiosenna przerwa świąteczna:

      1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

      Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      31 marca 2021r. (środa) i 7 kwietnia 2021r. ( środa)

     • Uwaga - zdalne nauczanie w klasach I-VIII

     • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – klasy I-VIII.

      Oddział wychowania przedszkolnego  i punkt przedszkolny pracuje bez zmian z zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

     • BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

     • Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:

      Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
      Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

      • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
      • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
      • Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
      • Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź w poprzek toru;
      • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
      • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
      • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
      • Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
      • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
      • Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
      • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
      • Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
      • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

      Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

       źródło:

      https://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/aktualnosci/50036,Bezpieczenstwo-podczas-ferii-zimowych.html

     • Wesołych Świąt!!!

     • Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, że każdy wszystko usłyszy: i sanie w obłokach mknące, i gwiazdy na dach spadające, a wszędzie to ufne czekanie… Czekajmy - dziś cud się stanie.

      Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy -

      Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Zabielu

     • Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

     • W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

     • NAUCZANIE ZDALNE - NOWE WYTYCZNE

     • Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych.

      Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. 

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

      Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

      Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

       

      Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

      Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów. 

       

      Konsultacje dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

      Olimpiady, turnieje i konkursy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

      Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

       

     • ZDALNE NAUCZANIE

     • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie.

      Zgodnie z wytycznymi  MEN uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Bez zmian także pozostaje tygodniowy rozkład zajęć.