• NAUCZANIE ZDALNE - NOWE WYTYCZNE

     • Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych.

      Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. 

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

      Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

       

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

      Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

       

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

       

      Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

      Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

      Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów. 

       

      Konsultacje dla zdających egzaminy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

      Olimpiady, turnieje i konkursy

      W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

      Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

       

     • ZDALNE NAUCZANIE

     • Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie.

      Zgodnie z wytycznymi  MEN uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Bez zmian także pozostaje tygodniowy rozkład zajęć. 

     • Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią covid 19 rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1.09.2020 r odbędzie się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa wynikających z reżimu sanitarnego, na dużej sali gimnastycznej.

      Zapraszamy, z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:

      1. Rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej o godz. 8.00. Dopuszcza się możliwość pobytu na sali gimnastycznej jednego z rodziców dzieci przedszkolnych i klasy I-III.
      2. Spotkanie informacyjne z wychowawcami w poszczególnych klasach.

      Klasa „0” – s. 4

      Klasa I – s.1

      Klasa II – s.7

      Klasa III – s.2

      Klasa IV/V – s.14

      Klasa VI/VII– s.19

      Klasa VIII – s.8

      1. Odwóz uczniów ze szkoły transportem gminnym.

      Poranne dowozy uczniów do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego  i w trakcie roku szkolnego przedstawiają się następująco:

      Dowóz:

      1 .Zabiele Przymiarki - 07:22

      2.Zabiele Połosiacz - 07:30

      3.Kolimagi - 07:35

      4.Zabiele Zakaleń - 07:50

       W trakcie przejazdu autobusem szkolnym uczniów obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Prosimy rodziców o zaopatrzenie dziecka w maseczkę.

       

      Przypominamy, że:

      * do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

      * uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;

      * opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

      * uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły, uwzględniając zasadę społecznego dystansu 1,5 m. pomiędzy osobami;

      * przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania do stosowania środków dezynfekujących natychmiast myją ponownie ręce mydłem w toalecie;

      * udają się na wydzielone miejsce, zgodnie z poleceniem nauczyciela lub pracownika szkoły;

      * podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują społeczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

       

      Dyrektor oraz Nauczyciele

                                                                                          Szkoły Podstawowej w Zabielu

       

       

       

    • Wakacje - czas start!
     • Wakacje - czas start!

     • Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli.

      Z okazji zakończenia roku szkolnego całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

      Wam Drodzy Uczniowie życzymy wielkiej przygody, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.

     • Bądźcie ostrożni w czasie wakacji!

     • O czym należy pamiętać, aby wakacje kojarzyły się tylko z beztroską i dobrą zabawą?

      1. Kontakt z rodziną – zawsze należy informować rodziców/bliskich, gdzie się przebywa i z kim oraz mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, zwłaszcza podczas wypraw w góry.

      2. Bezpieczne miejsca na zabawę – niezależnie czy wypoczywamy nad wodą, w górach czy w mieście, bardzo ważne jest żeby wybierać miejsca strzeżone (baseny, kąpieliska), bezpieczne, oznakowane szlaki górskie, a w mieście spędzać czas na zabawie w specjalnie wyznaczonych miejscach oddalonych od ruchliwych ulic czy torów kolejowych.

      3. Bezpieczeństwo w ruchu ulicznym – w przypadku wycieczek rowerowych, przejażdżek na rolkach, deskorolkach czy hulajnogach – należy pamiętać o specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, ścieżkach rowerowych i zachować szczególną ostrożność poruszając się w pobliżu jezdni. Podróżując samochodem, zawsze zapinajmy pasy.

      4. Bezpieczeństwo na drodze – zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mieście należy chodzić wyłącznie po chodniku, a poza miastem – poboczem, lewą stroną drogi. Przechodząc przez jezdnię, wybieramy tylko miejsca do tego wyznaczone, a przed wejściem na jezdnię uważnie rozglądamy się w obie strony i sprawdzamy, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd. Pamiętajmy też o noszeniu odblasków!

      5. Nie ufaj nieznajomym – nigdy nie należy korzystać z propozycji podwiezienia przez nieznajomą osobę oraz nie przyjmować poczęstunków od przypadkowo poznanych osób.

      6. Uwaga na ogień – ognisko należy rozpalać tylko w miejscach wyznaczonych, pod opieką osób dorosłych. Przebywając w domu, należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych i gazowych.

      7. Uwaga na słońce – przebywając na słońcu należy zachować umiar, nosić nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne, a także stosować odpowiednie kremy z filtrami.

      8. Czujność i ostrożność – pamiętajmy o prawidłowych nawykach, takich jak: przechowywanie portfela w wewnętrznych kieszeniach, trzymanie torebki przed sobą, unikanie tłoku (często sztucznie tworzonego przez kieszonkowców) oraz informowanie pracowników ochrony/osób dorosłych o pozostawionych bez właściciela czy podejrzanych pakunkach.

      9. Internet – tutaj także nie należy ufać nieznajomym, umawiać się z nimi na spotkania czy podawać wrażliwych informacji, takich jak adres zamieszkania czy informacje o tym, czy jesteśmy sami w domu.

      10.Telefony alarmowe – warto zawsze mieć przy sobie, wpisane w telefon komórkowy, najważniejsze numery telefonów oraz kontakt do najbliższej osoby, zapisany jako ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) – w razie potrzeby ułatwi to szybki kontakt z właściwą osobą.

      źródło: newsrm.tv

     • Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie

     • W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że w dniu 26.06.2020 r. o godzinie 9.00  istnieje możliwość osobistego odbioru świadectw na spotkaniu z wychowawcą.

      Wchodzimy wejściem głównym do szkoły, a następnie przechodzimy do sal lekcyjnych:

      Klasa 1 sala nr 7

      Klasa 2 sala nr 2

      Klasa 3 sala nr 1

      Klasa 4/5 sala nr 14

      Klasa 6/7 sala nr 19

      Klasa 8 sala nr 8

       W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o punktualne przybycie na spotkanie z wychowawcą wszystkich chętnych uczniów i zastosowanie się do obowiązujących zasad:

      - rodzice i opiekunowie dzieci pozostają przed wejściem do budynku szkoły,

      - ponieważ należy zachować środki bezpieczeństwa związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, bardzo prosimy, aby do budynku szkoły dzieci wchodziły pojedynczo i nie grupowały się przed szkołą,

      - uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz zdezynfekowania dłoni tuż po wejściu do szkoły, 

       

      Uczniowie, którzy nie przybędą na spotkanie mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły w następującym terminie:

      29.06.2020 r. – poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym – 862783014

       

     • Uczniowie!!!

     • W zakładce Dokumenty szkolne znajdziecie materiały do pracy przygotowane przez nauczycieli.  Będą one systematycznie aktualizowane. Efektywnie wykorzystujcie czas!!!

    • Sukces matematyczny Wiktora!!!
     • Sukces matematyczny Wiktora!!!

     • Miło nam poinformować, że uczeń klasy IV Wiktor Duda zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Gratulujemy!!!

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

     • Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

     • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

      • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
      • oddziału dwujęzycznego,
      • oddziału międzynarodowego,
      • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
      • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

      oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

      Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
      Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

      Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

      Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
      19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

      UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

      Dodatkowe terminy składania dokumentów

      Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Bez rekrutacji uzupełniającej

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

       

    • Terminy egzaminu ósmoklasisty!!!
     • Terminy egzaminu ósmoklasisty!!!

     • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020:

      16 czerwca 2020 r. - część humanistyczna egzaminu ósmoklasisty 2020

      17 czerwca 2020 r. - część matematyczna egzaminu ósmoklasisty 2020

      18 czerwca 2020 r. - część językowa egzaminu ósmoklasisty 2020

     • Zdalne nauczanie do 24 maja 2020r.

     • Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.