• ''Młodzi głosują" w SP w Zabielu
     • ''Młodzi głosują" w SP w Zabielu

     • W Szkole Podstawowej w Zabielu, tak jak w ponad 900 szkołach w całym kraju, przeprowadzona została symulacja wyborów parlamentarnych w ramach programu edukacyjnego "Młodzi głosują". Jego celem było  zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego udziału w wyborach.

      W szkole w Zabielu wybory odbyły się w środę, 09. października 2019r.

      W ramach programu uczniowie przygotowali i przeprowadzili w swoich szkołach symulację wyborów na wzór wyborów powszechnych. W szkole powołana została młodzieżowa komisja wyborcza, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Przygotowany został także lokal wyborczy - w świetlicy szkolnej. Organizatorzy projektu "Młodzi głosują" przygotowali karty wyborcze, na których umieszczone były nazwy rzeczywistych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach powszechnych. Do udziału w wyborach zachęcani byli uczniowie klas VI, VII i VIII. Po wyborach uczniowie sporządzili protokoły, zawierające informacje o wynikach i frekwencji .

      Dzięki programowi „Młodzi głosują”  uczniowie doświadczyli, jak wygląda proces wyborczy, jaki wpływ na wynik wyborów ma ich decyzja o udziale w nich i oddany przez nich głos. Uczniowie wiedzą, że oddany głos może zaważyć na wyniku wyborów, dlatego też udział w projekcie zwiększa szansę na to, że jako osoby dorosłe będą brać w nich udział.

      Uczniowie zaangażowani w projekt prowadzili też kampanie profrekwencyjne, w ramach których zachęcali uczniów do udziału w wyborach -  przygotowali gazetkę szkolną z hasłami, informacjami na temat wyborów.

      Organizatorzy podkreślają, że „projekt "Młodzi głosują" nie jest formą agitacji politycznej i zależy im wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. "Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny".

    • Rada Samorządu Uczniowskiego
     • Rada Samorządu Uczniowskiego

     • W wyniku wyborów z dnia 04. października 2019r. w skład Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zabielu wchodzą następujący uczniowie:

      Przewodnicząca - Kopacz Natalia

      Z-ca przewodniczącej - Bednarczyk Milena

      Sekretarz - Ałajko Wojciech

      Skarbnik - Przytuła Katarzyna

    • Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

     • 25 września w naszej szkole odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Funkcję tę, w roku szkolnym 2019/2020, będą pełnić pani Ewa Kiełczewska i pani Małgorzata Łosiewska. Serdecznie gratulujemy!