Nawigacja

Nawigacja

  UKS SPRINT

  UKS - informacje o klubie

   

                

       Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”

  jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców,nauczycieli i sympatyków

   

  Terenem działania Klubu jest Gmina Kolno.

  Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu.

   

  Zarząd Klubu UKS „Sprint”:

  Prezes Klubu – Agnieszka Chutkowska

  Sekretarz – Grzegorz Serafin

  Skarbnik - Joanna Sekścińska

   

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodnicząca – Małgorzata Łosiewska

  Sekretarz – Andrzej Ałajko

  Członek – Tadeusz Góralczyk

   

  Członkowie zwyczajni:

  Beata Bazydło

  Ewa Lipnicka

  Jan Pieklik

  Bogdan Pietruszka

  Jerzy Pisiak

  Agnieszka Podsiad

  Bartłomiej Rogiński

  Dorota Rogińska

  Stanisław Rogiński

  Wiesława Wiśniewska

   

   

  Imprezy zorganizowane  przez UKS „Sprint”:

   

   Impreza sportowo-rekreacyjna „Zabiele Wita”

  01-02.06.2009r.

  07.06.2010r.

  03.06.2011r.

  21.06.2012r.

   

   Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Kolno

  turniej dla dziewcząt i chłopców z 

  gimnazjów i szkół średnich Gminy Kolno 

  26-27.05.2010r.

  26-27.05.2011r.

  30-31.06.2012r.

   Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

  06.11.2011r.

  18.11.2012r.

   

   

  Celem Klubu jest:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Zabielu
   Zabiele110, 18-500 Kolno, woj. podlaskie
  • (86)2783014

  Galeria zdjęć